Privacy beleid van SwitchtoLed.nl

De website van: Switchtoled.nl

Vestigings- en postadres: De Kikvors 8, 3956 RW Leersum

Inschrijvingsnummer KvK: 30209470 

BTW-nummer: NL1766.88.109.B01

 

Switchtoled.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.


Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Wij gebruiken uw gegevens om onderstaande diensten te leveren
1. Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
2. Alleen indien u tijdens het bestelproces heeft aangegeven dat u geinformeerd wilt worden over aanbiedingen dan brengen wij u op de hoogte van onze aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar info@switchtoled.nl


Switchtoled.nl verkoopt uw gegevens niet
Switchtoled.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Inzagerecht en correctie
Op verzoek verlenen wij aan klanten van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen.
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Ook kunt u met ons contact opnemen, indien u meent dat onze site de reglementering betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

 

Opslaan van gegevens
Wij maken geen gebruik van het opslaan van uw IP nummer wanneer u terugkomt op onze website. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt

 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:


- Per email: klantenservice@switchtoled.nl

- Per telefoon: 0343-591467 of 06-22844010

- Per brief naar: De Kikvors 8, 3956 RW Leersum 

 

winkelwagen

winkelwagen is leeg bekijk winkelwagen
Veilig winkelen
 
Verantwoorde keuze